Monthly Archives: Kwiecień 2013

Zakończenie sezonu 2012/2013

W niedzielę 14 kwietnia zakończyliśmy sezon morsowań 2012/2013. Jak zwykle na ostatnią sezonową kąpiel wszystkie morsy przybyły w przebraniach.

Walne zebranie

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu:
Zarząd Rzeszowskiego Klubu Morsów Sopelek zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012 z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
2.    Przyjęcie porządku obrad
3.    Wybór Komisji:
–    Mandatowo-Skrutacyjnej,
–    Wnioskowej
4.    Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2012
5.    Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7.    Dyskusja
8.    Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania
9.    Zakończenie zebrania.
Zebranie odbędzie się w sali  restauracyjnej  „Bohema”  budynku Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Stefana Okrzei 7  w  pierwszym terminie o godz. 12:20 w dniu 14 kwietnia 2013 a w wypadku braku wymaganej większości członków w drugim terminie o godz. 12:50 w dniu 14 kwietnia 2013 r.

Zarząd Klubu:

Ryszard Surmiak
Wiesław Sondej
Krystian Ignas

Imprezy klubowe

Siema Morsy i Foczki !!!

W najbliższym terminie odbędą się dwie imprezy związane z zakończeniem sezonu:

1. Impreza dla członków Rzeszowskiego Klubu Morsów Sopelek odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 19.00 w rzeszowskiej Bohemie. Koszt imprezy to łącznie 40 zł od osoby. (koszt wyżywienia 30 zł, plus koszt wejścia 10 zł). Zapisy u Bodzia w terminie do 10.04.2013 r.

2. Oficjalne zakończenie sezonu morsowań 2012/2013 odbędzie się dnia 14.04.2013 o godzinie 11.30 na rzeszowskiej Żwirowni. Jak zwykle kąpiel w przebraniach. Tematyka przebrań dowolna. Po kąpieli spotykamy się w restauracji Bohema ul. Okrzei 7, tam odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze wraz z uroczystym śniadaniem. Koszt śniadania to 20 zł. Zapisy u Bodzia w nieprzekraczalnym terminie 10.04.2013r.

loading