Monthly Archives: Grudzień 2013

Morsowanie noworoczne

Morsowanie noworoczne – Rzeszowskie morsy w TVP Rzeszów.

III Memoriał Stanisława Nitki – XXII Finał WOŚP – 12.01.2014r. godz. 12:00

Dnia 12 stycznia 2014r. klub „Sopelek” w godzinach 12-14 będzie przewozić mieszkańców Rzeszowa na drugi brzeg Wisłoka łódką podobną do tej, której używał St. Nitka w dawnych latach. Miejsce imprezy to jak zwykle Bulwary nad Wisłokiem w Rzeszowie. Przewożeni pasażerowie zasilą skarbonki WOŚP i otrzymają pamiątkowy button. Imprezę zabezpieczy WOPR Rzeszów.SAM_1868

Wszystkie morsy proszone są o przybycie na godzinie 11.00 w celach organizacyjnych na rzeszowskie bulwary koło kładki. Będą potrzebne osoby do przetransportowania łódki-promu z zapory do miejsca holowania podobnie jak w tamtym roku. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkie osoby wchodzące do wody powinny się zaopatrzyć w klapki lub buty (nie wchodzimy boso, każdy wchodzi na własną odpowiedzialność). Około godziny 11.30 wspólna rozgrzewka. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu:

Zgodnie z § 18 p.2. Statutu Rzeszowskiego Klubu Morsów SOPELEK – Zarząd Klubu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Wnioskowej.
4. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2013.walnezebranie
5. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i absolutorium dla Zarządu.
8. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Przyjęcie wniosków i uchwał Walnego Zebrania.
10. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w sali restauracyjnej „Bohema” budynku Wojewódzkiego Domu Kultury Rzeszów ul. Stefana Okrzei 7: w pierwszym terminie o godz. 14:00 w dniu 12 stycznia 2014 r. (niedziela), a w przypadku braku wymaganej większości członków w drugim terminie o godz. 14:30 w dniu 12 stycznia (niedziela) 2014 r. Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (związane jest to z rezerwacją miejsc w restauracji „Bohema”). Potwierdzenie prosimy przesłać na nasz klubowy adres: klub@sopelek.rzeszow.pl do dnia 9 stycznia 2014 roku. Spotkanie odbędzie się przy kawie i herbacie.

Zarząd Klubu:

Ryszard Surmiak – prezes

Wiesław Sondej -wiceprezes

Krystian Ignas – skarbnik

loading