Konto

Nr naszego klubowego konta, na które należy dokonywać wpłaty:

BS Rzeszów: 15 9162 0000 2001 0014 8425 0001

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać z dopiskiem informującym o przeznaczeniu wpłacanej kwoty.

Wpisowe – jednorazowa wpłata dla nowych członków: 20 zł

Składka członkowska: 50 zł (płatna za sezon morsowy, na początku sezonu)

loading