Regulamin ogólnopolskiej sztafety pływackiej klubów morsów

Logo-Sopelek
logo_rz_pl

 

Rzeszów, dnia 01.08.2019 r

Rzeszowski Klub Morsów „Sopelek” zaprasza na imprezę pn. I Ogólnopolska Sztafeta Pływacka Klubów Morsów w Rzeszowie  w dn. 09.11.2019 r. z okazji Święta Niepodległości Polski o puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

Regulamin imprezy

 

1. Organizator:

Rzeszowski Klub Morsów „Sopelek” – z siedzibą w Rzeszowie

2. Cel imprezy:

 • Przepłynięcie 100 metrów przez każdego z uczestników należącego do 5-osobowej klubowej drużyny morsów. Liczy się łączny czas wszystkich 5-ciu zawodników. Drużyna morsów, która osiągnie najlepszy czas wygrywa Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa i tytuł najlepszej klubowej drużyny pływackiej
 • Morsów w Polsce;
 • Promocja aktywnego stylu życia oraz morsowania;
 • Promocja miasta Rzeszowa i województwa Podkarpackiego;
 • Integracja członków klubów morsów z całej Polski.

 

3. Termin i miejsce:

09.11.2019 r. (sobota) – miejskie kąpielisko Żwirownia w Rzeszowie (ul. Kwiatkowskiego, dojazd na parking od ul. Grabskiego)

zwirownia-dojscie

Biuro imprezy czynne w dniu zawodów od 9:00 do 15:00 (namiot Klubu „Sopelek” przy pomoście Żwirowni)

Indywidualna rozgrzewka drużyn klubowych od godz. 10:15 do czasu zakończenia zawodów.

Początek zawodów pływackich – godz.10:30.

 

4. Uczestnicy:

Impreza ma charakter współzawodnictwa międzyklubowego. Prawo startu mają 5-cio osobowe drużyny klubów morsów, których zawodnicy mają ukończone 18 lat oraz wypełnili klubowy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) i oświadczenie uczestnika zawodów pływackich (załącznik nr 2 do Regulaminu). Każdy Klub może zgłosić kilka drużyn.

 

 

5. Zgłoszenia:

Rejestracja drużyn klubowych odbywa się za pomocą klubowego formularza zgłoszeniowego. Wypełniony elektronicznie lub zeskanowany formularz należy przesłać na adres e-mail:  klub@sopelek.rzeszow.pl, od dnia 01.09.2019 do dnia 15.10.2019 r.

 

Maksymalna liczba startujących – 40 drużyn.

Minimalna liczba startujących     – 10 drużyn.

 

W klubowym formularzu zgłoszeniowym należy podać: nazwę klubu morsów, drużynę wraz z podaniem  danych osobowych 5–ciu zawodników w poszczególnych zespołach (Załącznik nr 1 do regulaminu sztafety – klubowy formularz zgłoszeniowy)

 zgloszenie


Każdy z zawodników musi ponadto wypełnić załącznik nr 2 do Regulaminu:  indywidualnie oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych – RODO. Formularz należy dostarczyć w dniu zawodów 09.11.2019 r. lub wypełnić osobiście przed startem w biurze organizatora zawodów.

 

6. Opłaty:

Opłata startowa od każdego zawodnika drużyny wynosi – 70 zł . Wpłaty będą liczone zbiorczo za każdą zgłoszoną drużynę, czyli w łącznej wysokości 350 zł. Wpłatę należy wnieść na konto:

RKM „Sopelek”

BS Rzeszów: 15 9162 0000 2001 0014 8425 0001,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2019 r.

  

7. Przebieg imprezy:

Zawody polegać będą na przepłynięciu przez każdego z 5–ciu zawodników w ramach drużyny z punktu oznaczonego na linii startu na brzegu Żwirowni dystansu ok. 50 metrów, opłynięciu wokół boi i powrotu do mety na dystansie ok. 50m (łączny dystans, który pokonuje każdy zawodnik wynosi ok. 100m). Organizator przygotuje 5 torów startowych. Poszczególne tory będą mieć ok. 3m szerokości.

Numery torów pływackich oraz kolejność startów zostaną wylosowane przez kapitanów drużyn przed rozpoczęciem sztafety.

 UWAGA!  Każdy z uczestników zawodów obowiązkowo płynie z asekuracyjną bojką ratowniczą.

 Dopuszcza się stosowanie pianek pływackich, płetw, czepków, okularów.

Start wszystkich zawodników z poszczególnych drużyn odbywa się wspólnie na znak sędziego głównego.

Po dotarciu pierwszego zawodnika do linii mety/startu na brzegu Żwirowni, następuje przekazanie poprzez dotknięcie dłonią kolejnemu zawodnikowi sygnału do startu. Tak przekazywany będzie znak startu dla wszystkich zawodników w poszczególnych drużynach. Ostatni zawodnik z danej drużyny przekraczając linię mety kończy zawody dla swojej drużyny. Do wyników drużyny liczy się łączny czas przepłynięcia wszystkich zawodników, zarejestrowany przez sędziego drużynowego. Brak bojki ratowniczej u zawodnika powoduje niedopuszczenie go do startu oraz dyskwalifikację całej drużyny.

 

8. Nagrody.

 • Każdy uczestnik drużyny klubowej, który pokona wyznaczony dystans w wodzie otrzymuje pamiątkowy okolicznościowy medal I Ogólnopolskiej Sztafety Pływackiej Klubów Morsów w Rzeszowie  oraz plakietkę z imprezy.
 • Drużyna z najlepszym czasem przepłynięcia dystansu 5×100 m przez wszystkich zawodników otrzymuje Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa i tytuł najlepszej klubowej drużyny pływackiej morsów w Polsce.

 

9. Postanowienia końcowe

 • Impreza ma charakter zawodów.
 • Sztafeta pływacka wyłania zwycięską drużynę klubową morsów, która pokona określony odcinek na  Żwirowni zgodnie z regulaminem imprezy.
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie od NNW, zabezpieczenie medyczne i ratowników WOPR.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu oraz ratownikom WOPR świadczącym usługę w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podejrzenia niewystarczająco dobrego stanu zdrowia lub stanu psychofizycznego, albo w przypadku podejrzenia pozostawania uczestnika w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – organizator ma prawo odmówić zgłoszonemu uczestnikowi udziału w imprezie, co powoduje automatycznie dyskwalifikację całej drużyny.
 • We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator imprezy RKM „Sopelek” .
 • Dla wszystkich uczestników będzie wydany gorący posiłek, kawa, herbata oraz poczęstunek w bufecie w postaci szwedzkiego stołu.
 • Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy i zgromadzeni widzowie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym na Żwirowni do godz. 17:00.

  

UWAGA:

W przypadku braku wymaganej liczby drużyn klubowych lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i zwrotu wpłat.

 

Wszelkie dodatkowe informacje Wacław Szuberla tel. 601 342 531 lub Piotr Urbański tel. 508 466 977

 

Organizator

Rzeszowski Klub Morsów „Sopelek”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading