Tag Archives: Walne zebranie

Walne zebranie

Witam Sopelki,

przypominam, że nastąpiła zmiana miejsca Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Nie będzie to żwirownia lecz zebranie odbędzie się tuż po kąpieli 23 kwietnia (kąpiel o godz. 12.00) czyli około godziny 12.30 w restauracji wietnamskiej Long Phung przy walnezebranieulicy Armii Krajowej 7A w Rzeszowie.
Dokładne dane tutaj;

http://www.long-phung.pl/o/kontakt/

Na koszt klubu będzie serwowana herbata, kawa i poczęstunek – gulasz po pekińsku.
Zapraszamy wszystkich.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu:

Zgodnie z § 18 p.2. Statutu Rzeszowskiego Klubu Morsów SOPELEK – Zarząd Klubu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Wnioskowej.
4. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2013.walnezebranie
5. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i absolutorium dla Zarządu.
8. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Przyjęcie wniosków i uchwał Walnego Zebrania.
10. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w sali restauracyjnej „Bohema” budynku Wojewódzkiego Domu Kultury Rzeszów ul. Stefana Okrzei 7: w pierwszym terminie o godz. 14:00 w dniu 12 stycznia 2014 r. (niedziela), a w przypadku braku wymaganej większości członków w drugim terminie o godz. 14:30 w dniu 12 stycznia (niedziela) 2014 r. Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia (związane jest to z rezerwacją miejsc w restauracji „Bohema”). Potwierdzenie prosimy przesłać na nasz klubowy adres: klub@sopelek.rzeszow.pl do dnia 9 stycznia 2014 roku. Spotkanie odbędzie się przy kawie i herbacie.

Zarząd Klubu:

Ryszard Surmiak – prezes

Wiesław Sondej -wiceprezes

Krystian Ignas – skarbnik

loading